Inaktivovaná emulzní vakcína proti newcastleské chorobě ptáků.

Návod

AVIVAC-SALMOVAC
Vakcína proti ptačí salmonelóze inaktivovaná ve formě emulze

Návod

AVIVAC-IBC+NB
Vakcína proti kuřecí infekční bronchitidě (IB) a newcastleské chorobě (ND), inaktivovaná

Návod

NB VAK. NEAKTNÍ. PRO HOLUBY

Pro specifickou prevenci newcastleské choroby u holubů v bezpečných, ohrožených a nepříznivých chovech

Návod

Biologické vlastnosti:
Jedna komerční dávka vakcíny odpovídá jedné nosní dávce a je
6,7 lg EID50/cm 3 NB virus, kmen „La Sota“. Imunita se u vakcinovaných kuřat vytvoří během 2–3 týdnů a vydrží až 3 měsíce. K použití je vhodná vakcína s infekční aktivitou alespoň 8,5 lg EID.50/cm 3 .
Vakcína je neškodná, areaktogenní a nemá žádné léčivé vlastnosti.

Objednávka aplikace:
Klinicky zdraví ptáci jakéhokoli věku jsou vakcinováni orálně, intranazálně, intraokulárně, hrubým sprejem nebo aerosolem. Přesné načasování vakcinace je stanoveno na základě výsledků hemaglutinační inhibiční reakce, přičemž se vyšetřuje 25 vzorků ptačího krevního séra z každé drůbežárny podle obecně uznávané metody.
První sérologický test kuřecího krevního séra se provádí, když dosáhnou 5-10 dnů věku. Ptáci jsou očkováni, pokud je titr antihemaglutininu 20 log ve 3 % nebo více vzorků krevního séra2 (1:8). Pokud u 80 % nebo více vzorků krevního séra je titr protilátek proti viru NB 1:8 nebo vyšší, ptáci se znovu vyšetřují každých 3–5 dní a pokud je síla imunity nižší než 80 % (tj. 20 % nebo více vzorků krevního séra bude titr protilátky 3 log2 (1:8) ptáci jsou očkováni. Následné sérologické studie se provádějí v intervalech 14–28 dní Revakcinace se provádí, pokud u více než 20 % vzorků krevního séra získaných od očkovaných ptáků je titr protilátek v RTGA nižší než 4 log2 (1: 16).

Skladovací podmínky:
Trvanlivost – 12 měsíců od data výroby za předpokladu skladování a přepravy v suchu a temnu při teplotě +2 až +10°C.

Biologické vlastnosti:
Vakcína vyvolává u ptáků vytvoření imunitní odpovědi na původce ND 28 dní po jednorázovém použití, která přetrvává 12 měsíců.
Vakcína je neškodná, areaktogenní a nemá žádné léčivé vlastnosti.

Objednávka aplikace:
Je zakázáno očkovat klinicky nemocné a/nebo oslabené ptáky.
Vakcinaci podléhají ptáci ve věku 90–120 dní, nejpozději však 1 měsíc před začátkem snášky. Vakcína se aplikuje jednorázově v objemu 0,5 cm 3 subkutánně do střední třetiny krku nebo intramuskulárně do oblasti prsního svalu při dodržení aseptických pravidel. Je možné imunizovat kuřata od jednoho dne věku subkutánně do střední třetiny krku v dávce 0,2 cm 3 .
Revakcinace kuřat rodičovských hejn starších 7 měsíců je povolena dle indikací. Před použitím se vakcína uchovává 3–4 hodiny při teplotě +18 až +20 °C. Před použitím a během imunizace se lahvička s vakcínou periodicky protřepává, aby se obnovila homogenita emulze.
K očkování se používají injekční stříkačky (automatické, poloautomatické), které se sterilizují varem po dobu 20 minut. Použití jednorázových injekčních stříkaček je povoleno.

ČTĚTE VÍCE
Kolik let žijí maremmy?

Skladovací podmínky:
Skladovatelnost – 18 měsíců při skladování v suchu a temnu, v originálních krabicích nebo v přepravních obalech při teplotě +2 až +8 °C.

Biologické vlastnosti:
Vakcína vyvolává u kuřat vytvoření imunitní odpovědi na původce salmonelózy 14–28 dní po dvojím použití, trvající minimálně 6 měsíců.
Vakcína poskytuje ochranu potomkům proti salmonelóze způsobené S. enteritidis, S. infantis, S. typhimurium během prvních 14 dnů života kuřete v důsledku transovariálního přenosu mateřských protilátek.
Vakcína je neškodná, areaktogenní a nemá žádné léčivé vlastnosti.

Objednávka aplikace:
Je zakázáno vakcinovat klinicky nemocná a/nebo oslabená kuřata.
Náhradní mláďata jsou očkována proti salmonelóze, aby byla chráněna kuřata získaná od očkovaných ptáků kvůli transovariální imunitě. Ptáci se očkují dvakrát ve věku 50–60 dnů po obdržení negativních sérologických výsledků na salmonelózu a v 90–110 dnech, nejpozději však 3–4 týdny před začátkem snášky. Vakcína se aplikuje subkutánně do dolní třetiny krku v dávce 0,5 cm 3 na hlavu. Před použitím se lahvičky s vakcínou uchovávají při teplotě +20–22 °C. Během očkování je třeba lahvičku s vakcínou pravidelně protřepávat. Vakcína je při perorálním podání kompatibilní s antibiotiky, sulfonamidy, vitamíny a probiotickými přípravky. K ochraně ptáků před onemocněním v zdroji infekcí v období rozvoje imunity je nutné používat kombinované použití vakcíny s antibiotiky v souladu se stanovenou citlivostí, v doporučených dávkách a režimech.

Skladovací podmínky:
Skladovatelnost – 18 měsíců při skladování a přepravě na suchém a tmavém místě, v originálních krabicích nebo v přepravních kontejnerech při teplotách od
+4 až +8 °C.

Biologické vlastnosti:
Vakcína vyvolává u ptáků vytvoření imunitní odpovědi na patogeny NB a IBV 28 dní po jednorázové aplikaci, která přetrvává 12 měsíců.
Vakcína je neškodná, nemá žádné léčivé vlastnosti.

Postup použití vakcíny:
Je zakázáno očkovat klinicky nemocné a/nebo oslabené ptáky.
Ptáci ve věku 90–120 dní podléhají očkování, nejpozději však do 1 měsíce. před začátkem ovipozice. Vakcína se aplikuje jednorázově v objemu 0,5 cm 3 subkutánně do střední třetiny krku nebo intramuskulárně do oblasti prsního svalu při dodržení aseptických pravidel.
Přeočkování kuřat z rodičovských hejn starších 7 měsíců je povoleno. podle indicií.
Před použitím se vakcína uchovává 3–4 hodiny při teplotě 18 až 20 °C. Před použitím a během imunizace se lahvička s vakcínou pravidelně protřepává, aby se obnovila homogenita emulze.
K očkování se používají injekční stříkačky (automatické, poloautomatické), které se sterilizují varem po dobu 20 minut. Použití jednorázových injekčních stříkaček je povoleno.

ČTĚTE VÍCE
Jak voní řebříček?

Skladovací podmínky:
Skladovatelnost – 18 měsíců při skladování v suchu a temnu, v originálních krabicích nebo v přepravních obalech při teplotě +2 až +8 °C.

NB VAK. NEAKTNÍ. PRO HOLUBY

Inaktivovaná emulzní vakcína proti newcastleské chorobě pro holuby „GOUB-NB“

Vakcína je balena po 5 nebo 25 cm3 (20 nebo 100 očkovacích dávek) ve sterilních skleněných nebo plastových lahvičkách o vhodné kapacitě, hermeticky uzavřených pryžovými zátkami vyztuženými hliníkovými uzávěry.

Složení:
Vakcína je vyrobena z extraembryonální tekutiny kuřecích embryí infikovaných virem newcastleské choroby (kmen „La Sota“), inaktivovaná aminoethylenyleniminem (AEEI) s přídavkem olejového adjuvans v poměru 30:70.

1 jednotka ELISA – množství antigenu dostatečné k získání sérokonverze rovné nebo větší než 1,8 u očkovaného holuba.

Adjuvans:
Montanide ISA 763 A VG 0,14 ml

Lékařské indikace
Aktivní imunizace holubů ke snížení mortality a klinických příznaků salmonelózy a paramyxoviry u holubů.

Imunita po očkování se objevuje přibližně 21 dní po přeočkování a trvá přibližně 12 měsíců.

Kontraindikace
Nepoužívat u oslabených, nemocných ptáků infikovaných parazity. Nepoužívat v období říje holubů.

Nežádoucí účinek léku
Občas se objeví známky nežádoucích reakcí, jako je nedostatek chuti k jídlu a apatie, která se objeví během několika hodin po podání přípravku, stejně jako přechodná lokální reakce ve formě malé bulky.

Pokud po podání tohoto přípravku zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky nebo zaznamenáte jakékoli znepokojivé příznaky, které nejsou uvedeny v příbalovém letáku (včetně příznaků u lidí vyplývajících z kontaktu s léčivem), informujte svého veterinárního lékaře, odpovědný úřad nebo Úřad pro registraci léčiv. zdravotnické prostředky a biocidní přípravky. Stáhněte si formulář žádosti z webu http:/ /www.urpl.gov.pl (Oddělení léčivých veterinárních přípravků).

Dávkování pro každý typ, cestu a způsob podání
Dávka pro jednoho holuba je 0,2 ml olejové emulze, která se vstříkne subkutánně do 1/2 krku.

Hlavní vakcinace mladých a neimunizovaných holubů proti salmonelóze a paramyxoviróze zahrnuje dvě injekce s 4týdenní přestávkou mezi nimi. První očkování se provádí ve 3-4 týdnech života a druhé očkování se provádí nejpozději 3 týdny před odjezdem.

Vakcinace dospělých holubů, kteří byli opakovaně očkováni vakcínou Salmovir, by měla být provedena jednou ročně, 2 – 3 týdny před připuštěním nebo výstavami.

ČTĚTE VÍCE
Jak oplodnit Callisii?

Doporučení pro správnou administraci
Pro očkování používejte sterilní jehly a stříkačky. Vyjměte obal vakcíny z chladničky a zahřejte jej na pokojovou teplotu a před zákrokem důkladně promíchejte. Jak vakcinace postupuje, obsah balení pravidelně promíchejte. Postupy by měly být prováděny při venkovní teplotě ne nižší než 0 0 C. Po otevření nelze obal skladovat a znovu použít.

Ochranná lhůta
Nula dní.

Zvláštní opatření pro uchovávání
Skladujte při teplotě do 25 o C. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.
Skladujte na místě mimo dohled a dosah dětí.
Obsah jednotlivých balení spotřebujte do 10 dnů po otevření.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě. Datum expirace znamená poslední den daného měsíce.

Zvláštní upozornění
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření pro osoby, které podávají veterinární léčivé přípravky zvířatůmм:
Pro uživatele:
Tento veterinární léčivý přípravek je minerální olej. Náhodná injekce může způsobit značnou bolest a otok, zejména pokud je injikována do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést ke ztrátě prstu, pokud se oběti nedostane okamžité lékařské pomoci. Pokud omylem aplikujete skutečný veterinární léčivý přípravek, vyhledejte lékařskou pomoc, i když bylo podáno pouze malé množství přípravku. Ukažte svému lékaři tuto příbalovou informaci. Pokud bolest neustoupí více než 12 hodin po obdržení lékařské péče, kontaktujte znovu svého lékaře.

Pro lékaře:
Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když se malé množství přípravku dostane do těla, může způsobit výraznou bolest a otok, což má za následek ischemickou nekrózu a dokonce ztrátu prstu. Vyžaduje se odborná a RYCHLÁ chirurgická péče, která může zahrnovat včasné naříznutí a výplach místa vpichu, zejména pokud se jedná o koneček prstu nebo šlachu.

Produkce vajec:
Při snášce vajec neočkovat.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné typy interakcí:
Nedostatek informací o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny používané současně s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Proto rozhodnutí o podání této vakcíny před nebo po podání jiného veterinárního léčivého přípravku musí být učiněno individuálně.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Při podání dvojnásobné dávky nebyly pozorovány žádné jiné vedlejší účinky než ty, které jsou uvedeny v části „Nežádoucí účinky“.

ČTĚTE VÍCE
Jaké plevele můžete jíst?

Farmaceutická nekompatibilita:
Protože pro tento veterinární léčivý přípravek nebyly provedeny žádné studie kompatibility, neměl by být mísen s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo jeho odpadu
Nevyhazujte léky do odpadu nebo do odpadu. Zeptejte se svého veterináře na postup vyřazení zbytečných léků. Tím se zlepší ochrana životního prostředí.

Objem balení
20 dávek, 50 dávek, 100 dávek.

Datum vypršení platnosti
18 měsíců. Datum spotřeby po prvním otevření: Spotřebujte do 1 dne.

Další informace
Pro informace o tomto léčivém veterinárním léku kontaktujte odpovědnou osobu.

Pouze pro zvířata.
Vydáno na lékařský předpis – Rp.
Podávejte pod dohledem veterinárního lékaře