Sliny (lat. slina) je bezbarvá kapalina vylučovaná do ústní dutiny slinnými žlázami.

Charakteristiky slin vylučovaných různými slinnými žlázami jsou poněkud odlišné. Pro fyziologii je důležitá integrální charakteristika, tzv smíšené sliny.

Charakteristika lidských slin

Smíšené sliny zdravého člověka za normálních podmínek jsou viskózní, mírně opalescentní kapalina. 99,4–99,5 % lidských slin tvoří voda. Zbývajících 0,5–0,6 % tvoří organické a anorganické složky. Z organických látek: bílkoviny (1,4–6,4 g/l), mucin (sliz) (0,8–6,0 g/l), cholesterol (0,02–0,5 g/l), glukóza (0,1–0,3 g/l), amonium (0,01 –0,12 g/l), kyselina močová (0,005–0,03 g/l). Anorganické látky ve slinách zahrnují anionty chloridů, hydrogenuhličitanů, síranů a fosforečnanů; kationty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a také stopové prvky: železo, měď, nikl atd.

Nejdůležitějšími enzymy ve slinách jsou amyláza a maltáza, které působí pouze v mírně zásaditém prostředí. Amyláza štěpí škrob a glykogen na maltózu. Maltáza štěpí maltózu na glukózu. Sliny také obsahují proteinázy, lipázy, fosfatázy, lysozym atd.

Kyselost slin závisí na rychlosti slinění. Typicky je kyselost smíšených lidských slin 6,8–7,4 pH, ale při vysokých rychlostech slinění dosahuje 7,8 pH. Kyselost slin příušních žláz je 5,81 pH, submandibulárních žláz – 6,39 pH. Hustota slin je 1,001–1,017.

Slinění

Slinění nebo slinění (lat. slinění) provádí mnoho slinných žláz, mezi nimiž jsou tři páry t. zv hlavní slinné žlázy. Největší z nich jsou příušní slinné žlázy. Jsou umístěny pod a před boltcem, přímo pod kůží. Jejich hmotnost je 20–30 g. Středně velké jsou podčelistní slinné žlázy, váží asi 15 g. Nejmenší z velkých slinných žláz jsou podjazykové. Jejich hmotnost je asi 5 g a nacházejí se pod sliznicí dna úst. Zbývající žlázy jsou malé.

Mimo příjem potravy vylučují slinné žlázy sliny celkovou rychlostí 0,3–0,4 ml/min. Rychlost bazální salivace je od 0,08 do 1,83 ml/min, stimulovaná jídlem – od 0,2 do 5,7 ml/min. Celkové množství slin vylučovaných za den u zdravého člověka je 2–2,5 litru. Příušní žlázy vylučují 25–35 % z celkového objemu, podčelistní žlázy – 60–70 %, podjazykové žlázy – 4–5 % a vedlejší žlázy 8–10 %. Sliny malých žlázek mají vysoký obsah hlenu. Tím, že nevylučují více než 10 % celkového objemu slin, vylučují 70 % veškerého hlenu.

Množství, chemické složení a vlastnosti slin se mění v závislosti na druhu konzumované potravy a dalších faktorech (kouření, užívání léků) a také s různými nemocemi.

Slinění u dětí

Slinění u dětí do tří měsíců je nevýznamné a činí 0,6–6 ml slin za hodinu (při aktivním sání až 24 ml za hodinu). Počínaje 3–6 měsíci se slinění dítěte výrazně zvyšuje a do 7 let dosahuje objemu blízkého objemu dospělých. U dětí školního věku se objem nestimulované sekrece slin pohybuje od 12 do 18 ml za hodinu. U dětí je kyselost smíšených slin v průměru 7,32 pH (u dospělých – 6,40 pH).

ČTĚTE VÍCE
Jak chutnají falešné houby?
Věk, roky Slinění u zdravých dětí, ml za 10 minut (NIIDG, 1993)
chlapci девочки
4-5 1,82 0,22 ± 1,84 0,22 ±
6-8 3,14 0,39 ± 3,59 0,53 ±
9-11 4,05 0,37 ± 4,01 0,26 ±
12-14 4,21 0,21 ± 4,12 0,26 ±

Ještě ze „Slin v dětech“ z videopřednášky E.V. Gostishcheva „Anatomické a fyziologické vlastnosti trávicích orgánů u dětí. Metody a metody pro studium trávicího systému u dětí“ pro studenty lékařské akademie pojmenované po S.I. Georgievsky Krymská federální univerzita pojmenovaná po V.I. Vernadského

Funkce slin

Sliny plní pro tělo řadu důležitých funkcí: trávicí, ochranné, remineralizační, trofické, pufrační a další.

Sliny zvlhčují, zkapalňují a rozpouštějí jídlo. Za účasti slin se tvoří potravinový bolus. Sliny rozpouštějí substráty pro další hydrolýzu. Nejaktivnějšími slinnými enzymy jsou amyláza, která štěpí polysacharidy a maltáza, která štěpí maltózu a sacharózu na monosacharidy.

Zvlhčení a potažení ústní sliznice hlenem obsaženým ve slinách chrání sliznici před vysycháním, popraskáním a působením mechanických dráždivých látek. Mytím zubů a sliznice dutiny ústní odstraňují sliny mikroorganismy a jejich metabolické produkty a také zbytky potravy. Baktericidní vlastnosti slin se projevují přítomností lysozymu, laktoferinu, laktoperoxidázy, mucinu a cystatinů.

Tento proces remineralizace zubní tkáně je založen na mechanismech, které zabraňují uvolňování jejích složek ze skloviny a usnadňují jejich vstup ze slin do skloviny. Sliny s normální kyselostí (pH od 6,8 ​​do 7,0) jsou přesyceny ionty, zejména ionty Ca 2+ a PO4 3+, stejně jako hydroxyapatit (hlavní složka zubní skloviny). Se zvyšující se kyselostí (klesající pH) se významně zvyšuje rozpustnost sklovinného hydroxyapatitu v ústní tekutině. Sliny obsahují také příušnice, které zvyšují kalcifikaci zubů.

Sliny mají vysoké pufrační vlastnosti, které jim umožňují neutralizovat kyseliny a zásady, a tím chránit zubní sklovinu před škodlivými účinky.

Poruchy slinění

V patologii jsou možné dvě varianty poruch slinění – hypersalivace a hyposalivace s extrémním stupněm xerostomie (sucho v ústech) (Ionov A.Yu. et al.).

 • Pacient si stěžuje na neustálé, zvýšené slinění, často více během spánku. Pokud se během jídla zvyšuje slinění, pacient to obvykle nezaznamená.
 • Při vyšetření sliznice dutiny ústní nemusí být známky hypersalivace zaznamenány, ale při rutinním vyšetření dutiny ústní je možné vydatné slinění, přičemž sliny se rychle a ve velkém množství hromadí pod jazykem a předními částmi úst.
 • Hypersalivace je pozorována u akutních zánětlivých procesů v dutině ústní, s podrážděním sliznice jódem a jinými léky. Zvýšenou sekreci slin zaznamenávají pacienti s vagotonií – s peptickými vředy, gastritidou, pankreatitidou, helminthickou invazí.
 • Hypersalivace se vyskytuje u pacientů s psychastenií, organickým poškozením autonomních center, chronickou encefalitidou, parkinsonismem (až 5-10 litrů denně), hemiplegií po mozkové příhodě, otravou rtutí a při perorálním podávání jódu.
 • Hyposalivace – projevuje se suchem v ústech, potížemi s mluvením, jedením, žvýkáním a polykáním pevné stravy, bolestí, pálením v ústech, pocitem drsnosti jazyka.
 • Při vyšetření je sliznice špatně zvlhčená nebo suchá, matná. Produkované sliny jsou pěnivé, viskózní nebo chybí. Na sliznici se tvoří praskliny, eroze, ložiska zánětu a nekrózy, často dochází k infekci. Zubní sklovina se stává matnou a křídovou a dochází ke vzniku zubního kazu.
 • Snížení slinění je pozorováno v případech poruchy chuti, poruchy dýchání nosem, během menopauzy s hypertenzí, s hypovitaminózou A, B1, B2, B12, RR, E, na cukrovku, kolagenózu, nemoc z ozáření, nemoci slinných žláz. Xerostonie je charakteristická pro Sjögrenovu chorobu/syndrom.
 • Palpační vyšetření suché sliznice se provádí pouze k potvrzení subjektivních pocitů a vizuálních údajů pacienta. Obvykle se omezuje na palpaci jazyka. Při silné suchosti sliznic prst neklouže po povrchu jazyka, sliznice zdrsní a zdrsní. Znovu zdůrazňujeme mimořádný význam studia vlhkosti jazyka v diagnostice akutních onemocnění trávicího traktu, krevních ztrát a zánětů pobřišnice.
ČTĚTE VÍCE
Jaké druhy dýně existují?
Vědecký výzkum včetně problematiky slinění a charakteristik slin u onemocnění trávicího traktu
 • Maev I.V., Barer G.M., Busarova G.A., Pustovoit E.V., Polikanova E.N., Burkov S.G., Yurenev G.L. Zubní projevy gastroezofageální refluxní choroby // Klinická medicína. – 2005. – č. 11. S. 33–38.
 • Novikova V.P., Shabanov AM Stav dutiny ústní u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou (GERD) // Gastroenterologie Petrohradu. – 2009. – č. 1. – S. 25–28.
 • Pustovoit E.V., Polikanova E.N. Změny parametrů smíšených slin u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou na pozadí antirefluxní terapie // Ruská stomatologie. – Ne. 3. – 2009.
 • Egorova E.Yu., Belyakov A.P., Krasnova E.E., Chemodanov V.V. Metabolický profil krve a slin u gastroduodenálních onemocnění u dětí // Bulletin IvSMA. — Sv. 3. – 2005. s. 13-19.
 • Eremina N.V., Yurchenko I.N., Dyagilev V.V., Lunev A.V. Vliv kouření na obsah slgA ve slinách a laryngofaryngeálních sekretech u pacientů s laryngitidou a GERD // Proceedings of Samara Scientific Center Ruské akademie věd. – v. 11. – č. 1(5). – 2009. s. 950-954.
 • Moseeva M.V., Khokhlacheva N.A. Vliv dentálních preventivních opatření na agresivně-ochranný potenciál žaludku s erozivními a ulcerózními lézemi gastroduodenální zóny // Praktické lékařství. 2013. č. 4 (72) září. s. 70–74.
 • Novikova V.P., Shabalov AM Stav dutiny ústní u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou (GERD) // Gastroenterologie Petrohradu. – 2009. – č. 1. – S. 25–28.
 • Storonova O.A., Trukhmanov A.S., Dzhakhaya N.L., Ivashkin V.T. Porušení clearance jícnu u gastroezofageální refluxní choroby a možnost jejich korekce // RZHGGK. 2012. T. XXII. č. 2. s. 14–21.
 • Ivanniková A.V. Diferenciálně diagnostická kritéria pro stav dutiny ústní u pacientů s GER. Abstrakt disertační práce. PhD, 14.01.14. 2019. XNUMX. – stomatologie. MGMSU pojmenovaný po. A.I. Evdokimova, Moskva, XNUMX.
 • Egorova E.Yu. Diagnostika a korekce změn hematoslinné bariéry u gastroduodenálních onemocnění u dětí. Abstrakt práce. Ph.D. 14.00.09-pediatrie. Ivanovo, 2004.
 • Tumaševič O.O. Zubní syndrom u gastroezofageální refluxní choroby, jeho diagnostika a prevence. Disertační práce pro vědeckou hodnost Ph.D. 14.01.14 – stomatologie. Tver, 2017.
 • Rogers B, Hengehold T, Marchetti L, Sifrim D, Gyawali CP. Role produkce slin a motorické funkce jícnu v postrefluxním polykání indukované peristaltické vlně (PSPW) související s clearance jícnové kyseliny. United European Gastroenterology Journal. 2023. V. 11(S8). Prezentace plakátů. PP0108. S.594.
ČTĚTE VÍCE
Kdo přinesl pepř do Evropy?
Diagnostika gastrointestinálních onemocnění Příznaky onemocnění trávicího traktu Video
pro pacienty
Pálení žáhy a GERD

Slinná tekutina hraje důležitou roli při udržování zdraví ústních tkání a obnově skloviny. Plní trávicí, baktericidní, antitoxické a mnoho dalších důležitých funkcí. Fyziologický význam slin je těžké přeceňovat. Bez něj bychom měli potíže se žvýkáním a polykáním potravy. Některé složky slinné tekutiny zlepšují motorickou funkci žvýkání. Z dentálního hlediska mají sliny dokonalé antibakteriální vlastnosti a chrání špičáky, stoličky a premoláry před bakteriemi a jejich odpadními produkty.

Sliny: co to je?

Viskózní bezbarvá kapalina je produkována slinnými žlázami umístěnými v dutině ústní. Jeho pH se neustále mění v závislosti na rychlosti vylučování. Většinu tvoří voda a jen asi 1 % tvoří enzymy, elektrolyty, sliznice, bílkoviny a další organické látky. Složení a vlastnosti slin závisí na genetických a biologických faktorech. Tyto ukazatele jsou také ovlivněny údaji o klimatu a pohlaví. Podle studií obsahují sliny večer více iontů draslíku a fosforu, ráno pak mědi a sodíku.

Co obsahují sliny?

 • Enzymy. Patří sem amyláza, jejímž hlavním účelem je trávení sacharidů v dutině ústní. Názvy všech slinných enzymů a jejich funkce najdete v jakékoli lékařské příručce.
 • Elektrolytů. Mezi nimi je draslík, sodík, chlór. Pomáhají udržovat rovnováhu kyselosti v požadovaných mezích. Přítomnost elektrolytů eliminuje výskyt nepříjemných kyselých pocitů.
 • Antimikrobiální prvky. Zejména imunoglobulin, lysocin. Netrávicí funkcí slin je boj s bakteriemi a infekcemi.

Lidské sliny se také skládají z proteinů, které působí jako „lubrikant“ a chrání sliznici před všemi druhy dráždivých látek.

Jaké by mělo být pH slin?

Nejdůležitějším indikátorem orální hemostázy je pH slin, které kolísá z 5,8 7,6 na. Složení může být upraveno na základě rychlosti jeho sekrece. Nižší indikátor značí kyselé prostředí, vyšší alkalické prostředí. Pro udržení optimálních parametrů se doporučuje pravidelně přijímat dostatečné množství tekutin, minimalizovat konzumaci sladkých a kyselých jídel a udržovat ústní hygienu. Pochopení toho, co jsou sliny a role, kterou hrají, vám pomůže udělat vše pro to, abyste udrželi jejich pH na správné úrovni.

Demineralizace je ztráta minerálních složek. Při poklesu pH se rychlost demineralizace zvyšuje ve srovnání s rychlostí remineralizace. Remineralizace je obnova zubních tkání díky hlavní funkci slin, a to dodání potřebných mikroelementů. Když pochopíte fázi remineralizace skloviny, můžete určit, jaká by měla být remineralizační kompozice. Pasta se vybírá individuálně v každém případě, protože hodnota pH je pro každého jiná.

ČTĚTE VÍCE
Kde roste růžový pepř?

Odkud se berou sliny?

V důsledku působení na nervová zakončení se v dutině ústní začíná vytvářet slinná tekutina. Nervové impulsy předávají příkaz do mozku a odtud přichází příkaz do slinných žláz, což vede k procesu vylučování biologické tekutiny. Slinné vývody jsou umístěny přímo v ústní sliznici. Průměrný člověk má asi 1000 malých slinných žláz. Díky tomu je celá dutina ústní rovnoměrně pokryta tekutou hmotou.

Proč je nutná regulace složení slin?

Stimulace sekrece biologické tekutiny hraje v životě člověka důležitou roli. Podporuje mletí a homogenizaci při žvýkání, rozpouštění živin a chuťových látek, což hraje důležitou roli při tvorbě bolusu potravy. Včasná regulace zvlhčuje dutinu ústní a neutralizuje kyseliny. Vylučují se také sliny, aby podpořily proces hojení poranění v dutině ústní, drobných ran a vředů.

Proč člověk potřebuje sliny?

Tekutina vycházející z kanálků slinných žláz je důležitým biologickým médiem pro orgány a tkáně. Zvlhčuje a promašťuje ústa a pomáhá předcházet suchu při komunikaci a trávení. Slinné pufrovací systémy zabraňují destrukci prvků zubního systému a tvorbě zubních kazů. Trávicí enzymy ve slinách usnadňují proces trávení v žaludku. Správné pH slin je důležitým aspektem udržení celkového a zubního zdraví.

Kolik slin se vyprodukuje za den?

Množství produkované biologické tekutiny závisí na věku, tělesných vlastnostech a stravovacích návycích. V průměru se za den vyprodukuje 0,5 až 1,5 litru slin. Během spánku je slinných vláken téměř 9x méně než během bdění. Nedostatečný příjem vody může vést ke snížení slinění. Užívání některých léčiv může podle odborníků ovlivnit také vlastnosti a kvalitu slinné tekutiny a obsah enzymů ve slinách.

Prospěšné vlastnosti lidských slin

Sliny pomáhají udržovat zdraví ústní dutiny tím, že plní důležité funkce. Podívejme se na každou z nich podrobně.

 1. Trofický. Jde o udržení výživy a zdraví ústních buněk. Obsahuje živiny, jako jsou enzymy a minerály, které pomáhají udržovat zdravé sliznice a tkáně. Trofická funkce slin je jednou z hlavních v těle.
 2. Endokrinní. Sliny hrají důležitou roli ve fungování endokrinního systému. Plní funkci transportu určitých hormonů a bílkovin ústní dutinou, což má příznivý vliv na fyziologické procesy probíhající v těle. Endokrinní funkce slin je propojena s trávením.
 3. Komunikativní. Hraje důležitou roli při formování řeči a komunikaci. Během rozhovoru s konstantním prouděním vzduchu vám tvorba slin v důsledku fyziologie umožňuje udržovat dutinu ústní vlhkou. Jak lidé stárnou, někteří mohou zažít xerostomii, dlouhodobé sucho v ústech.
 4. Zažívací. Lidské sliny podle svého složení obsahují enzym amylázu, který umožňuje štěpení sacharidů dříve, než se dostanou do žaludku. Proces trávení potravy díky enzymům začíná v dutině ústní. Trávicí vlastnosti slin zahrnují smáčení a změkčování pevných potravin, což usnadňuje jejich polykání.
 5. Ochranné. Jedním z hlavních účelů slin je jejich antimikrobiální účinek díky tomu, že obsahují baktericidní látky. Mikroelementy obsažené ve složení pomáhají v boji proti bakteriím a virům v ústní dutině. Baktericidní vlastnosti slin umožňují udržovat potřebné kyselé složení, které pomáhá vytvářet ochrannou vrstvu na orgánech a tkáních. Ochranná funkce slin je vyjádřena také tím, že obsahují imunoglobuliny a lysocin, které zabraňují rozvoji kazivých dutin. Je důležité poznamenat, že pufrační funkce slin hraje důležitou roli v procesu obnovy skloviny.
 6. Antitoxický. Důležitou vlastností slin je jejich antitoxický účinek, který pomáhá neutralizovat jedy a toxiny. To pomáhá snížit zátěž jater a dalších orgánů. Enzymy obsažené v kompozici neutralizují a ničí určité typy toxinů, jako je amoniak a některé další látky.
 7. Mineralizace. Obsah slin zahrnuje fosfor a vápník. Mikroelementy stimulují proces mineralizace a obnovují poškozené oblasti skloviny. Mineralizace také umožňuje udržovat normální pH slin. Je důležité si uvědomit, že fyzikálně-chemický stav tvrdých tkání přímo závisí na slinách, protože jsou důležitou složkou v těle.
 8. Acidobazická rovnováha. Sliny nejen dezinfikují, ale také udržují optimální hladinu kyselosti v dutině ústní. Po konzumaci kyselých potravin neutralizuje kyselinu a rychle obnovuje rovnováhu.
ČTĚTE VÍCE
Jak vypadá vrba Matsudana?

Hlavní příčinou kazu je přemnožení bakterií, konkrétně streptokoků. Po vyčištění zubů, asi po 4 hodinách, může být počet patogenních mikroorganismů asi 1 milion. Aktivně se připojují k povrchu zubů a ničí tkáň. Situaci může zhoršit špatná ústní hygiena, nevyvážená výživa, snížená funkce imunitního systému, množství a kvalita slin a také ústní enzymy, které rozkládají bakterie.

Sliny a rakovina

Kouření má hodně společného se zdravím ústní dutiny a zdravím slin. Špatný zvyk přispívá nejen k riziku vzniku kazu a onemocnění dásní, ale zhoršuje složení biologické tekutiny. U aktivních a pasivních kuřáků jsou zaznamenávány zvýšené hladiny nitrátreduktázy a také vysoký obsah dusitanů. Ty reagují s aminy, což vede k tvorbě karcinogenních sloučenin. V tomto ohledu se při kouření výrazně zvyšuje množství thiokyanátů. Proto, aby se zabránilo rozvoji rakoviny, se doporučuje úplně přestat kouřit. Je důležité si uvědomit, že onkologie v dutině ústní je v současné době poddiagnostikována a představuje velké nebezpečí.

Správná péče a včasná návštěva zubní kliniky pomůže udržet zdraví vašich zubů a ústní dutiny na správné úrovni! Na klinice AlfaDent se můžete zdarma přihlásit na první konzultaci se zubním lékařem.