Hepatojekt je injekční roztok pro léčbu onemocnění jater různé etiologie u zvířat. Ve vzhledu je lék bezbarvý průhledný roztok.

KOMPOZICE

Hepatoject jako účinné látky v 1 ml obsahuje: L-ornithin – 15 mg, L-citrulin – 10 mg, L-arginin – 40 mg, dále pomocné látky: betain – 15 mg, sorbitol – 200 mg, lidokain hydrochlorid – 1 mg. , methylparaben – 0,5 mg, propylparaben – 0,2 mg a voda na injekci – do 1 ml.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Hepatoject patří do skupiny kombinovaných hepatoprotektiv.

Hepatoprotektivní účinek léku je způsoben vlastnostmi jeho složek.

L-ornitin, účastnící se Krebsova cyklu močoviny ornitinu (tvorba močoviny z amoniaku), snižuje hladinu amoniaku v těle, zvyšuje se při onemocnění jater, podporuje syntézu inzulínu a somatotropinu a aktivuje metabolismus bílkovin.

L-citrulin, aminokyselina zapojená do cyklu močoviny, podporuje tvorbu a vylučování močoviny z těla.

L-arginin (kyselina aminoguanidyl-valerová) stimuluje buněčný metabolismus, podporuje neutralizaci a vylučování amoniaku, reguluje hladinu krevního cukru a snižuje laktátovou acidózu způsobenou svalovým cvičením, aktivuje systém enzymů obsahujících dusík, které syntetizují nitrososkupinu ( NE), poskytující potřebný tonus tepen.

Betain (trimethylglycin) má choleretický a lipotropní účinek, aktivuje metabolickou metylaci v játrech a syntézu fosfolipidů buněčné membrány. Funguje jako alternativní donor methylových skupin při přeměně methioninu z homocysteinu a může nahradit defekty metylačních reakcí způsobené narušeným fungováním folátového cyklu a nedostatkem vitaminu B12.

Sorbitol má detoxikační a choleretický účinek, zajišťuje doplnění BCC.

Lék se rychle vstřebává z místa vpichu, prochází histohematickými bariérami a je distribuován do všech orgánů a tkání. Částečně se využívá v metabolických procesech, zbytek se vylučuje ledvinami (hlavně).

Podle stupně dopadu na organismus patří hepatoject k látkám s nízkým rizikem (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007-76), v terapeutických dávkách nemá embryotoxické, teratogenní, karcinogenní a senzibilizující účinky.

DÁVKOVÁNÍ A APLIKACE

Hepatoject se zvířatům předepisuje samostatně nebo jako součást komplexní terapie akutních a chronických jaterních onemocnění různé etiologie za účelem normalizace funkce a regenerace jaterních buněk po endo- a exotoxikózách, somatických a infekčních onemocněních, jakož i ke snížení hepatotoxicity. účinek léků.

Hepatoject se podává zvířeti subkutánně, hluboko intramuskulárně nebo pomalu intravenózně v dávkách uvedených v tabulce, průběh aplikace 1-2x denně po dobu 5-7 dnů:

ČTĚTE VÍCE
Kde je nejlepší skladovat mandle?
Druh zvířete Jedna dávka přípravku Hepatoject na zvíře
Psi 2-5 ml
Kočky 2-5 ml
Koně 50-100 ml
Skot (dospělý) 50-100 ml
Prasata, ovce (dospělí) Prasata, ovce (dospělí) 10-15 ml
Selata, jehňata 3-5 ml
Hříbata, telata 1 ml na 5-10 kg hmotnosti zvířete

Poznámka: hříbata jsou koně do 1 roku věku, jehňata jsou ovce do 4 měsíců věku, telata a selata jsou zvířata do 6 měsíců věku.

Průběh užívání léku lze podle uvážení ošetřujícího veterinárního lékaře prodloužit až na 2 týdny.

SPECIÁLNÍ INSTRUKCE

Vlastnosti působení Hepatojectu během jeho první aplikace nebo zrušení nebyly odhaleny.

Vyvarujte se přeskakování další dávky léku, protože to může vést ke snížení jeho terapeutické účinnosti. Pokud dojde k vynechání jedné dávky, lék se obnoví ve stejné dávce a podle stejného schématu.

Neexistují žádné informace o neslučitelnosti přípravku Hepatoject s jinými léky a doplňkovými látkami v krmivech.

Porážka zvířat na maso je povolena nejdříve 24 hodin po poslední aplikaci přípravku Hepatoject.

Maso zvířat nuceně poražených před uplynutím stanovené doby lze použít jako krmivo pro kožešinová zvířata.

Mléko získané od zvířat během období léčby a do 24 hodin (2 dojení) po posledním podání léku nesmí být použito k potravinářským účelům. Takové mléko lze po tepelné úpravě použít jako krmivo pro zvířata.

KONTRAINDIKACE

Kontraindikací použití je zvýšená individuální citlivost zvířete na složky léčiva (včetně anamnézy).

VEDLEJŠÍ EFEKTY

Nežádoucí účinky a komplikace při používání přípravku Hepatoject v souladu s tímto návodem zpravidla nejsou pozorovány. Se zvýšenou individuální citlivostí zvířete na složky léčiva a výskytem alergických reakcí se jeho použití zastaví a v případě potřeby jsou zvířeti předepsány antihistaminika a symptomatická terapie.

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

Lék uchovávejte v uzavřeném obalu výrobce, v suchu chráněném před světlem, odděleně od potravin a krmiv, při teplotě 5 °C až 25 °C.

Doba použitelnosti léčivého přípravku při dodržení podmínek uchovávání v uzavřeném obalu je 2 roky od data výroby, po otevření lahvičky za aseptických podmínek 21 dní.

BALENÍ

Lék se vyrábí ve 500 ml lahvičkách z tmavého skla, uzavřených pryžovou zátkou s hliníkovým uzávěrem.

1. Obchodní název léčivého přípravku: Hepatojekt. Mezinárodní nechráněný název: L-ornitin, L-citrulin, L-arginin.

ČTĚTE VÍCE
Co způsobuje mastitidu?

2. Léková forma: injekční roztok. Hepatoject jako účinné látky v 1 ml obsahuje: L-ornithin – 15 mg, L-citrulin – 10 mg, L-arginin – 40 mg, dále pomocné látky: betain – 15 mg, sorbitol – 200 mg, lidokain hydrochlorid – 1 mg. , methylparaben – 0,5 mg, propylparaben – 0,2 mg a voda na injekci – do 1 ml. Ve vzhledu je lék bezbarvý průhledný roztok.

3. Lék se uvolňuje v lahvičkách z tmavého skla, uzavřených pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem. Lék uchovávejte v uzavřeném obalu výrobce, na suchém místě chráněném před světlem, odděleně od potravin a krmiv, při teplotě 5 °C až 25 °C.

4. Doba použitelnosti léčivého přípravku při dodržení podmínek uchovávání v uzavřeném obalu je 2 roky od data výroby, po otevření lahvičky je při dodržení aseptických podmínek 21 dní. Je zakázáno používat Hepatoject po uplynutí doby použitelnosti.

5. Hepatoject by měl být uchováván mimo dosah dětí.

6. Nespotřebovaný lék se likviduje v souladu s požadavky zákona.

Фармакологические свойства:

7. Hepatoject patří do skupiny kombinovaných hepatoprotektiv. Hepatoprotektivní účinek léku je způsoben vlastnostmi jeho složek. L-ornitin, účastnící se ornitinového Krebsova močovinového cyklu (tvorba močoviny z amoniaku), snižuje hladinu amoniaku v těle, která je zvýšená při onemocněních jater, podporuje syntézu inzulínu a somatotropinu a aktivuje metabolismus bílkovin. L-citrulin je aminokyselina zapojená do cyklu močoviny, podporuje tvorbu a vylučování močoviny z těla. L-arginin (kyselina aminoguanidyl-valerová) stimuluje buněčný metabolismus, podporuje neutralizaci a eliminaci amoniaku, reguluje hladinu krevního cukru a snižuje laktátovou acidózu způsobenou svalovou zátěží, aktivuje systém enzymů obsahujících dusík, které syntetizují nitrososkupinu ( NE), poskytující potřebný tonus tepen. Betain (trimethylglycin) má choleretický a lipotropní účinek, aktivuje metabolickou metylaci v játrech a syntézu fosfolipidů buněčné membrány. Funguje jako alternativní donor methylových skupin při přeměně methioninu z homocysteinu a může nahradit defekty v metylačních reakcích způsobených dysfunkcí folátového cyklu a nedostatkem vitaminu B12. Sorbitol má detoxikační a choleretický účinek a zajišťuje doplnění krevního objemu. Lék se rychle vstřebává z místa vpichu, prochází histohematickými bariérami a je distribuován do všech orgánů a tkání. Částečně se využívá v metabolických procesech, zbývající část se vylučuje ledvinami (hlavně). Z hlediska míry dopadu na organismus je Hepatoject klasifikován jako málo nebezpečná látka (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007-76), v terapeutických dávkách nemá embryotoxické, teratogenní, karcinogenní ani senzibilizující účinky.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho můžete jíst citron?

Objednávka aplikace:

8. Hepatoject se předepisuje zvířatům samostatně nebo jako součást komplexní terapie akutních a chronických onemocnění jater různé etiologie za účelem normalizace funkce a regenerace jaterních buněk po endo- a exotoxikóze, somatických a infekčních onemocněních, jakož i k snížit hepatotoxický účinek léků.

9. Kontraindikací použití je zvýšená individuální citlivost zvířete na složky léku (včetně anamnézy).

10. Hepatoject® se podává zvířeti subkutánně, hluboko intramuskulárně nebo pomalu intravenózně v dávkách uvedených v tabulce.