Stop-coccid je suspenze k perorálnímu podání k léčbě a prevenci kokcidiózy u mladého skotu, malých přežvýkavců, prasat a psů. Vzhledově je droga bílá kapalina; Během skladování je povolena delaminace.

KOMPOZICE

Stop-coccid v 1 ml obsahuje jako účinnou látku (AI) toltrazuril – 50 mg, dále pomocné látky: benzoan sodný – 1,5 mg, karboxymethylcelulóza -1,5 mg, cyklamát – 0,67 mg, sacharin – 0,67 mg, aspartam – 0,67 mg, laktóza – 2 mg, polypropylenglykol – 100 mg, Tween-80 – 6 mg, Aerosil – 6 mg a destilovaná voda – do 1 ml.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Stop-coccid patří mezi antikokcidika ze skupiny triazintrionu.

Účinná látka léčiva – Toltrazuril, má široké spektrum kokcidiocidního účinku ve stádiích intracelulárního vývoje parazitů, je účinný proti všem typům kokcidií, včetně Eimeria spp., Isospora spp., Cistoisospora spp., parazitujících selat, telat , jehňata a štěňata psů.

Toltrazuril má škodlivý účinek na mitochondrie a procesy jaderného dělení kokcidií, narušuje tvorbu makrogametocytů, blokuje respirační enzymy, což vede ke smrti parazitů.

Po perorálním podání léku se toltrazuril pomalu vstřebává a má kokcidiocidní účinek na sliznice a submukózní membrány gastrointestinálního traktu.

V těle je toltrazuril metabolizován sulfoxidací a hydroxylací za vzniku sulfoxidu a sulfonu.

Z těla se vylučuje převážně nezměněný – až 70%, a také ve formě metabolitů stolicí a částečně močí.

Z hlediska míry dopadu na organismus je Stop-coccid málo nebezpečnou látkou (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007-76), v doporučených dávkách nezpůsobuje u zvířat vedlejší účinky ani komplikace a nenarušuje tvorbu imunity vůči kokcidióze.

DÁVKOVÁNÍ A APLIKACE

Stop-coccid se předepisuje telatům, jehňatům, kůzlatům, selatům a štěňatům psů k léčbě a prevenci kokcidiózy.

Stop-coccid se podává zvířatům perorálně individuálně pomocí dávkovací stříkačky. Pokud se objeví sediment, je třeba před použitím nádobu na suspenzi důkladně protřepat.

Druh zvířete Věk DV, mg/kg Dávka léčiva na 1 kg hmotnosti zvířete Frekvence a délka užívání drog
Telata, jehňata a kůzlata od 14 dnů 15 0,3 jednou
Selata od 3 dnů 20 0,4 (ne méně než 0,5 a ne více než 2 ml/zvíře) jednou
Psí štěňata od 14 dnů 10 0,2 1x denně, 3 dny po sobě

SPECIÁLNÍ INSTRUKCE

V případě předávkování lékem může zvíře zaznamenat snížení chuti k jídlu, snížení spotřeby vody a gastrointestinální potíže.

ČTĚTE VÍCE
M a jak krmit perličky?

Nedodržení doporučeného intervalu při opětovném podávání léku štěňatům psů může vést ke snížení jeho účinnosti. Pokud vynecháte další dávku léku, měla by být podána co nejdříve.

Stop-coccid by neměl být užíván současně s jinými antikokcidiky.

Porážka telat, jehňat a kůzlat na maso je povolena nejdříve 70 dnů, selata – nejdříve 91 dnů po použití Stop-coccid.

Maso zvířat nuceně zabitých před stanovenými lhůtami lze použít jako krmivo pro kožešinová zvířata.

KONTRAINDIKACE

Kontraindikací použití Stop-coccid je zvýšená individuální citlivost zvířete na složky léčiva, závažné poškození jater a/nebo ledvin.

Je zakázáno používat lék u dojných zvířat, kvůli jeho vylučování do mléka; Lék by neměli užívat dospělí přežvýkavci s rozvinutým bachorovým trávením.

VEDLEJŠÍ EFEKTY

Při použití Stop-coccid v souladu s těmito pokyny nejsou zpravidla pozorovány vedlejší účinky a komplikace u zvířat.

V případě zvýšené individuální citlivosti na léčivo a výskytu alergických reakcí jsou zvířeti předepsány antihistaminika a symptomatická terapie.

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

Skladujte v uzavřených obalech výrobce, na suchém místě chráněném před světlem, odděleně od potravin a krmiv, při teplotě 0°C až 25°C.

Doba použitelnosti léčivého přípravku při dodržení podmínek uchovávání v uzavřeném obalu je 3 roky od data výroby.

BALENÍ

Lék se vyrábí v 100 ml polymerových lahvičkách se šroubovacím uzávěrem, který ovládá první otevření, doplněný dávkovačem injekční stříkačky.

Stop-kokcid pro zvířata se mezi veterináři rozšířil díky své účinnosti a také širokému spektru antikokcidiální aktivity. Kokcidie jsou obtížně léčitelné různými léky, takže Stop-coccid pro zvířata se stal pro specialisty skutečným darem z nebes. Účinná látka narušuje procesy probíhající v mitochondriích a inhibuje procesy jaderného štěpení. V důsledku toho dochází k narušení syntézy respiračních enzymů a následné smrti parazita. Po perorálním podání, které se provádí pomocí individuální dávkovací stříkačky, se složky Stop-coccid pro zvířata extrémně pomalu vstřebávají do krve, převážná většina zůstává v lumen střev a žaludku. Právě tam aktivně interagují s buněčnými membránami parazita na slizniční i submukózní vrstvě střeva. Stop-coccid pro zvířata je lék s nízkým rizikem, takže vedlejší účinky jsou poměrně vzácné a nevyžadují použití symptomatické terapie v případě předávkování. Mezi kontraindikace patří pouze závažné funkční poruchy jater a ledvin a také přecitlivělost na složky léku.

ČTĚTE VÍCE
Jak vypadají semena svlačec?

LLC “Apicenna”
https://vetapteka1.ru/upload/iblock/bca/52suhaii6p3vhdlv1flm3e5ter3qznvq/Stop_koktsid.jpg
SEPARACE BLOKŮ 1
SEPARACE BLOKŮ 2
hodnocení
cena
cenové rozpětí
množstvíLimit
množství
Tlačítka
SEPARACE BLOKŮ 3
SEPARACE BLOKŮ 4

Stop-kokcid pro zvířata se mezi veterináři rozšířil díky své účinnosti a také širokému spektru antikokcidiální aktivity.

Kokcidie jsou obtížně léčitelné různými léky, takže Stop-coccid pro zvířata se stal pro specialisty skutečným darem z nebes. Účinná látka narušuje procesy probíhající v mitochondriích a inhibuje procesy jaderného štěpení. V důsledku toho dochází k narušení syntézy respiračních enzymů a následné smrti parazita.

Po perorálním podání, které se provádí pomocí individuální dávkovací stříkačky, se složky Stop-coccid pro zvířata extrémně pomalu vstřebávají do krve, převážná většina zůstává v lumen střev a žaludku. Právě tam aktivně interagují s buněčnými membránami parazita na slizniční i submukózní vrstvě střeva.

Stop-coccid pro zvířata je lék s nízkým rizikem, takže vedlejší účinky jsou poměrně vzácné a nevyžadují použití symptomatické terapie v případě předávkování. Mezi kontraindikace patří pouze závažné funkční poruchy jater a ledvin a také přecitlivělost na složky léku.

Výrobce LLC “Apicenna” Složení a účinné látky toltrazuril Indikace pro použití kokcidióza Formátový roztok GTIN 4650104750132 Hmotnost 0

SEPARACE BLOKŮ 5
Vyberte si jeden z produktů a získejte dárek
SEPARACE BLOKŮ 6
Stop-coccid pro zvířata, fl. 10 ml
Popis Stop-coccid pro zvířata, lahvička. 10 ml:

Stop-kokcid pro zvířata se mezi veterináři rozšířil díky své účinnosti a také širokému spektru antikokcidiální aktivity.

Kokcidie jsou obtížně léčitelné různými léky, takže Stop-coccid pro zvířata se stal pro specialisty skutečným darem z nebes. Účinná látka narušuje procesy probíhající v mitochondriích a inhibuje procesy jaderného štěpení. V důsledku toho dochází k narušení syntézy respiračních enzymů a následné smrti parazita.

Po perorálním podání, které se provádí pomocí individuální dávkovací stříkačky, se složky Stop-coccid pro zvířata extrémně pomalu vstřebávají do krve, převážná většina zůstává v lumen střev a žaludku. Právě tam aktivně interagují s buněčnými membránami parazita na slizniční i submukózní vrstvě střeva.

Stop-coccid pro zvířata je lék s nízkým rizikem, takže vedlejší účinky jsou poměrně vzácné a nevyžadují použití symptomatické terapie v případě předávkování. Mezi kontraindikace patří pouze závažné funkční poruchy jater a ledvin a také přecitlivělost na složky léku.

ČTĚTE VÍCE
Kdy je nejlepší čas na výsadbu bergénie?

POZORNOST! Uvedený popis léku není návodem.
otevřeno
Návod Stop-coccid pro zvířata, fl. 10 ml:

1. Obchodní název léčivého přípravku: Stop-coccid.
Mezinárodní nechráněný název: toltrazuril.

2. Léková forma: suspenze pro perorální podání
Stop-coccid v 1 ml obsahuje jako účinnou látku (AI) toltrazuril – 50 mg, dále pomocné látky: benzoan sodný – 1,5 mg, karboxymethylcelulóza – 1,5 mg, cyklamát – 65 mg, sacharin – 65 mg, aspartam – 65 mg, laktóza – 2 mg, polyethylenglykol – 100 mg, Tween-80 – 6 mg, Aerosil – 6 mg a destilovaná voda – do 1 ml.
Vzhledově je droga bílá kapalina; Během skladování je povolena delaminace.

3. Lék se vyrábí v polymerových lahvičkách se šroubovacím uzávěrem, který ovládá první otevření, doplněný dávkovací stříkačkou.
Skladujte v uzavřených obalech výrobce, na suchém místě chráněném před světlem, odděleně od potravin a krmiv, při teplotě od 0 C do 25 C.

4. Doba použitelnosti léčivého přípravku při dodržení podmínek uchovávání v uzavřeném obalu je 3 roky od data výroby.
Nepoužívejte Stop Coccide po uplynutí doby použitelnosti.

5. Stop-coccid by měl být uchováván mimo dosah dětí.

6. Nespotřebovaný lék se likviduje v souladu s požadavky zákona.

7. Stop-coccid patří mezi antikokcidika skupiny triazintrionu.
Toltrazuril, který je součástí léku, má široké spektrum kokcidiocidního účinku ve stádiích intracelulárního vývoje parazitů, je účinný proti všem typům kokcidií, včetně Eimeria spp., Isospora spp., Cistoisospora spp., parazitujících selat, telat , jehňata a štěňata psů.
Toltrazuril má škodlivý účinek na mitochondrie a procesy jaderného dělení kokcidií, narušuje tvorbu makrogametocytů, blokuje respirační enzymy a způsobuje smrt parazitů.
Po perorálním podání léku se toltrazuril pomalu vstřebává a má kokcidiocidní účinek na sliznice a submukózní membrány gastrointestinálního traktu.
V těle je toltrazuril metabolizován sulfoxidací a hydroxylací za vzniku sulfoxidu a sulfonu. Z těla je vylučován převážně nezměněný – až 70 %, dále ve formě metabolitů stolicí a částečně močí.
Z hlediska míry dopadu na organismus je Stop-coccid málo nebezpečnou látkou (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007-76), v doporučených dávkách nezpůsobuje u zvířat vedlejší účinky ani komplikace a nenarušuje tvorbu imunity vůči kokcidióze.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí žlutá pivoňka?

8. Stop-coccid se předepisuje telatům, jehňatům, kůzlatům, selatům a štěňatům psů k léčbě a prevenci kokcidiózy.

9. Kontraindikací použití Stop-coccid je zvýšená individuální citlivost zvířete na složky léčiva, závažné poškození jater a/nebo ledvin.
Je zakázáno používat lék u dojných zvířat, kvůli jeho vylučování do mléka; Lék by neměli užívat dospělí přežvýkavci s rozvinutým bachorovým trávením.

10. Stop-coccid se podává zvířatům perorálně individuálně pomocí dávkovací stříkačky. Pokud se objeví sediment, je třeba před použitím nádobu na suspenzi důkladně protřepat.
Dávky a režimy užívání léku jsou uvedeny v tabulce.

Dávka léčiva na 1 kg hmotnosti zvířete

Frekvence a délka užívání drog