Jak víte, poptávka vytváří nabídku, bez ohledu na to, o jakém oboru lidské činnosti mluvíme. Chov hospodářských zvířat není výjimkou: rostoucí potřeba obyvatel planety po jídle zrychluje tempo rozvoje této oblasti zemědělství.

Krávy jsou dnes co do počtu na zemi na druhém místě po jediném savci – člověku. A pokud vezmeme v úvahu celkovou hmotnost, pak naši velcí rohatí bratři překonali všechny rekordy a patří jim nesporné vedení na planetě

Zdálo by se, že na tom není nic špatného: čerstvé maso a mléčné výrobky jsou pro člověka stejně potřebné jako chléb a zelenina. I zde však existují úskalí a chov hospodářských zvířat ve velkém má významný dopad na životní prostředí. Je těžké uvěřit, že stáda hospodářských zvířat mohou způsobit nějaké hmatatelné poškození přírody, ale ve skutečnosti je to tak. Podívejme se na každou z oblastí, ve kterých je dopad chovu hospodářských zvířat na přírodu nejvýraznější.

Skleníkové plyny

Zdálo by se, jak mohou zvířata ovlivnit úroveň znečištění ovzduší. Ve skutečnosti je oxid uhličitý produkovaný kravami během procesu dýchání pouze malou částí množství produkovaného při pěstování krmných plodin, sklizni krmiva, jakož i při zpracování, přepravě a skladování masa. Chov hospodářských zvířat tak představuje celých 9 % celosvětových emisí oxidu uhličitého do atmosféry.

Podle výzkumu FAO tvoří přežvýkavci 18 % skleníkových plynů. Nemluvíme přitom pouze o CO2, a životu nejnebezpečnější plyny – metan (37 % z celkového množství vstupujícího do atmosféry), čpavek (70 %) a oxid dusný. Historie zná případy, kdy tyto plyny způsobily výbuchy na farmách, kde majitelé nevěnovali dostatečnou pozornost čistotě a větrání chléva.

Počet krav na zemi každým rokem roste: lidstvo chce jíst a některé na tom chtějí také vydělávat. Jen málo vůdců v masném průmyslu je ochotno uznat příležitosti, které pěstování obilnin otevírá světové populaci. Sázka na zemědělský průmysl přitom umožňuje uspokojit potravinové potřeby mnohem většího počtu lidí než výroba masa, která byla a zůstává především ziskovým podnikáním. Mimo jiné se množství metanu produkovaného každou krávou za poslední století zvýšilo jedenapůlkrát. Důvodem je rostoucí podíl umělých produktů ve stravě krav a sedavý způsob života.

ČTĚTE VÍCE
Proč parfém voní jako obvazy?

Pociťuje se i intenzifikace chovu hospodářských zvířat: zvýšení produkce masa a mléka vede ke zvýšení množství výfukových plynů.

A zatímco zoologové vášnivě hledají způsob, jak vyřešit problém nadměrné produkce plynu u krav, jiní vědci si lámou hlavu nad tím, jak se naučit, jak vyprodukovaný plyn využít ve prospěch lidstva.

Řešení problému: „krávové“ palivo

Stádo 200 krav vyprodukuje za rok množství plynu, které by průměrnému rodinnému autu stačilo na ujet 180 000 km, tedy zhruba 10 let provozu. V ekvivalentu benzinu to lze přirovnat k 21 400 litrům paliva

Čísla citovaná výzkumníky jsou skutečně k zamyšlení: jedna kráva vypustí asi 300 litrů metanu denně. Tento plyn stačí k zajištění každodenního provozu chladničky o objemu 100 litrů při udržování teploty 2 až 6 stupňů.

Jinými slovy, neocenitelný zdroj energie nám mizí přímo pod nosem a jen málokdo se ho snaží využít ve svůj prospěch.

Zejména Národní institut zemědělských technologií Argentiny se podrobně zabýval problematikou sběru kravských plynů, jehož první experimenty v této oblasti byly provedeny již v roce 2009. Výzkumníci byli schopni vyčistit a stlačit plyn shromážděný od krav. Vědci k tomu použili speciální zařízení sestávající ze soustavy trubic a nádoby na sběr metanu.

Ukázalo se, že obyvatelé Irska nejsou o nic méně vynalézaví než Argentinci a také vyvinuli energickou aktivitu při získávání metanu z krav, ale jejich výzkum zatím nebyl tak rozsáhlý.

Spotřeba vody

Náklady na vodu při výrobě vepřového a hovězího masa jsou skutečně závratně vysoké. Podle Dr. George Borgstroma z Michigan State Research University stojí výroba 1 libry hovězího masa 2500 1 galonů vody. To znamená, že na získání 4300 kg masa budete potřebovat 2004 litrů vody. A to zdaleka nejsou přesné výpočty. Například článek „Water: Livestock and Environmental Issues“, publikovaný v roce XNUMX v časopise BioScience Oxfordské univerzity, uvádí čísla, která jsou dvakrát vyšší než tato čísla.

Výpočty zahrnují spotřebu vody potřebnou k zalévání pastvin, organizování napájení a mytí zvířat, udržování čistých chlévů a dalších prostor nezbytných pro produkci, jakož i dodržování hygienických standardů během procesu získávání masa.

Podle vědeckého článku publikovaného v časopise PNAS (Národní akademie věd USA) představuje celosvětová spotřeba vody pro živočišnou výrobu třetinu celkových nákladů. K provedení výpočtů museli vědci provést výzkum ve 28 různých oblastech planety. V jednotlivých oblastech se tato čísla mohou pohybovat od 20 do 70 % z celkového množství spotřebované vody.

Je zajímavé, že normy denní spotřeby vody na krávu jsou přímo závislé na stupni automatizace jejích podmínek ustájení. Například za podmínky ručního dojení a přítomnosti tekoucí vody je objem vody přidělený krávě 90 litrů, bez ní – 70. Pokud farma používá mechanizované dojení, spotřeba vody se v obou případech zvyšuje o 25 litrů

Řešení problému: úspora peněz

ČTĚTE VÍCE
Proč je konvalinka nebezpečná?

Objem spotřebované vody lze výrazně snížit zlepšením způsobů šetření vodních zdrojů a výroby obecně.

Využití půdy

Množství půdy využívané lidmi pro pastviny je v průměru 1/3 a v některých regionech dokonce 1/2 celkové rozlohy dostupné půdy. Mezitím přítomnost velkého počtu zvířat nemá nejlepší vliv na stav půdy:

 • dochází k degradaci půdy, vyjádřené zhutněním půdy a erozí, znečištěním chemikáliemi používanými na farmě k péči o hospodářská zvířata a pěstování krmiv;
 • rozšiřování pastvin a polí nutných pro pěstování krmných plodin často vede k kácení blízkých lesů, tedy k odlesňování.

Ničení divokých zvířat

Expanze chovů hospodářských zvířat jistě vede k redukci ploch vhodných pro stanoviště volně žijících zvířat a ptáků. Farmáři navíc, vidouce predátory jako potenciální hrozbu pro hospodářská zvířata a drůbež, vyhlašují nemilosrdnou válku všem chlupatým a zubatým tvorům žijícím na druhé straně plotu. To má za následek nevratnou likvidaci celých druhů dravých zvířat a ptactva, což znamená vážné narušení fungování ekosystémů.

Řešení problému: zločin a trest

Nejúčinnějším způsobem ochrany volně žijících zvířat ve všech zemích je omezení činnosti chovů hospodářských zvířat prostřednictvím legislativy. Neoprávněné vyhlazování zvířat, jako je odlesňování, lze zastavit pouze v případě, že trest uložený za tato porušení překročí výši prospěchu, který jim náleží.

Odpad

Odpadní produkty – přesněji řečeno jejich likvidace – představují obrovský problém pro zemědělství v každé zemi. Podle statistiky z roku 1999 sestavené Úřadem pro odpovědnost vlády USA je množství odpadu produkovaného podniky zabývajícími se chovem hospodářských zvířat 130krát větší než objem odpadu z domácností všech obyvatel země dohromady. http://www.gao.gov/archive/1999/rc99205.pdf.

Tuny exkrementů vypouštěných do řek a jezer z nich dělají jámy s hnojem, které otravují okolní země a atmosféru. Odpad obsahuje nebezpečné látky jako metan, čpavek, sirovodík, oxid uhelnatý a těžké kovy. V důsledku toho se samy chovy dobytka, vytvořené pro produkci přírodních potravinových produktů, ocitají obklopeny živnou půdou pro salmonelu, streptokoky a další „příjemné“ doplňky k produkovanému masu a mléku.

Řešení problému: hnůj ve prospěch lidstva

Dnes existuje několik způsobů, jak racionálně využít živočišný odpad,

Světovým lídrem v konzumaci masa je malá země Lucembursko – její obyvatelé ročně snědí 136,5 kg masa, včetně (v sestupném pořadí) hovězího, vepřového, kuřecího, jehněčího a dalších druhů. Na druhém a třetím místě jsou USA a Austrálie.

všechny se primárně zabývají zvyšováním biologické rozmanitosti zemědělství na úrovni jednotlivých farem. Protože jednou z nejzávažnějších příčin problému s odpady je úzká specializace farem, rostoucí diverzita umožní zavést prakticky bezodpadovou výrobu, která využívá odpad jako hnojivo.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho žije chřest?

Použití hnoje pro hnojení pícnin a obilnin zahrnuje použití následujících technologií:

 • oddělení;
 • kompostování;
 • anaerobní fermentace.

Již dnes byly pokusy některých farem, včetně ruských, efektivně využívat odpad korunovány úspěchem: http://www.chel.aif.ru/society/agriculture/othody_stali_udobreniem.

Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství

Ve skutečnosti lze tuto organizaci nazvat jedinou, jejíž činnost je zaměřena výhradně na řešení otázek interakce mezi zemědělstvím a ekologií. Jeho hlavním cílem je poskytovat obyvatelům zemí kvalitní potraviny bez poškozování životního prostředí.

Organizace zahrnuje 194 států a jednu organizaci – Evropskou unii.

Činnost organizace zahrnuje řešení tří hlavních úkolů:

 • zajištění potravinové bezpečnosti pro všechny obyvatele planety;
 • vymýcení chudoby a ekonomická stabilita pro všechny;
 • efektivní hospodaření s přírodními zdroji.

Kromě této organizace se problematikou vlivu chovu hospodářských zvířat na životní prostředí zabývají následující mezinárodní komunity:

 1. Globální hnízdo;
 2. Světový fond na ochranu přírody (WWF);
 3. Global Eco-Labelling Network;
 4. Zelený mír;
 5. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA);
 6. World Watch Institute (USA);
 7. Mezinárodní zelený kříž.

Co můžeme?

To nejjednodušší, co může každý udělat, je přehodnotit svůj vlastní jídelníček. Snížením množství zkonzumovaného masa lze nejen chránit životní prostředí, ale také blahodárně působit na organismus. Norma spotřeby masa u dospělého člověka je 69,35 kg za rok, přičemž reálně ve vyspělých zemích toto množství dnes přesahuje sto kilogramů.

Snížení spotřeby masných výrobků je proto skvělý způsob, jak zachránit život páru krav a čistotu přírody na dračku.

Většina uvedených organizací má navíc pobočky ve stovkách měst po celém světě. Kromě nich ve městech Ruska a dalších zemí působí místní organizace a společnosti, které zvou všechny, aby se zapojili do jejich práce.

PODÍL

Neziskový vzdělávací projekt
o ekologii, odpovědném cestování
a vliv člověka na přírodu