Život městských holubů se řídí typicky biologickými zákony. Samozřejmě, pokud v sovětských dobách bylo ve městech více než dost holubů, v současné době se populace holubů výrazně snížila. Dalo by se mluvit o příznivém hygienickém prostředí, ale není tomu tak. I přes pokles počtu těchto zdánlivě hlavních distributorů ptačích antropozoonotických infekcí se lidská nemocnost oproti sovětským dobám nesnížila, ale naopak vzrostla. Je to dáno tím, že se v ulicích města objevilo šílené množství žebráků, lidí bez trvalého bydliště zvaných bezdomovci, kteří do té doby patřili k ukazatelům předminulého století (pozůstatky minulosti). Způsob života těchto lidí není zdaleka ideální, upadají do čistě zvířecí existence, tito lidé tím získávají imunitu proti moderní „vyspělé“ „civilizované“ existenci. Spolu s

Kromě domácích žebráků – bezdomovců, tvořených zpravidla ruským obyvatelstvem, se objevila početná hejna návštěvnických žebráků z bývalých republik SSSR. Ve srovnání s domácími bezdomovci jsou však zahraniční žebráci obchodnější a organizovanější podle etnických linií. Infekce šířené cizími občany překračováním hranic a latentní inkubace nemocí v tělech našich spoluobčanů bezdomovců představují nepoměrně větší nebezpečí pro zdraví obyčejných občanů než ta hejna holubů, která kdysi ve velkém osídlovala nebe sovětských měst. . Proto i přes efektivní práci veřejných služeb (zbavování holubů hnízdišť) infekcí či zamoření člověka neubývá, ale naopak přibývá. Kolik stojí pandemie vší v moderních školách? Na druhé straně, kromě základního nepohodlí projevujícího se v podobě svědění u postižených dětí a jejich rodičů, vši nesou nebezpečí přenosných arboviálních a jiných onemocnění. Během světa

Hysterie kolem ptačí chřipky mezi volně žijícími ptáky, včetně holubů, vedla k volání po likvidaci holubů. vše však neskončilo ničím, až na některé případy úmrtí lidí v asijských zemích na tento neblahý virus, a pak příčinou této infekce byla nevyhovující údržba drůbeže (nikoli holubů, ale kuřat, kachen) – což žili společně se svými majiteli. Aniž bychom popírali roli holubů při přenosu některých antropozoonotických onemocnění, nemůžeme souhlasit s tím, že holubi jsou „hranou problému“, „kořenem zla“. To je špatně! Ano, městští holubi jsou samozřejmě přenašeči ornitózy – u 40-45% jednoznačně klinicky nemocných ptáků, salmonelózy v 10% případů, nicméně je třeba poznamenat, že tyto výpočty byly provedeny pouze pro klinicky nemocné holuby – tzn. viditelné pouhým okem běžného člověka bez odborných znalostí. A není jich tolik, těchto nemocných holubů, ve srovnání s klinicky zdravými holuby. Kromě toho je zřejmé, že nemocný holub okamžitě, nevyhnutelně, podle zákona „boje o

ČTĚTE VÍCE
Je možné jíst syrové čepice šafránového mléka?

existence“ je okamžitě „eliminována“ a odstraněna z populace a okamžitě umírá, což zabraňuje vzniku pandemie mezi holuby, a tedy mezi lidskou populací stejných bezdomovců a obyčejných obyvatel města, zejména s ohledem na to, že chudí si často uvědomují jejich potravinový problém pojídáním městských holubů. To je důvod, proč jsou holubi v mnoha zemích četní na městských náměstích – stávají se naprosto krotkými (což závisí především na počtu žebráků v konkrétní zemi a dokonce i v konkrétním městě). Pro příklad můžeme uvést Moskvu – kde je bezdomovců více než dost a městští holubi jsou velmi divocí, a naše další ruské město – Južno-Sachalinsk, kde sice nejsou žádní bezdomovci, ale jsou tam obrovská hejna krotkých holubů. Nebo třeba Itálie, kde si holuby ve městech může kdokoliv ručně krmit. Navzdory tak úzkému kontaktu se však v žádné zemi nepodařilo vysledovat epizootiku ani lidské pandemie v souvislosti s holuby.

Jak jsme zjistili, hlavní nebezpečí spočívá v těch klinicky nemocných holubech, kteří se potulují ulicemi města. Je zcela pochopitelné, že mnoho lidí nemůže takové nešťastné tvory ignorovat a chce jim nějakým způsobem pomoci. Nejčastěji vybírají holuby s cerebrálními poruchami – tedy těmi poruchami, které způsobují změnu směru hlavy.Zpravidla je toto onemocnění způsobeno virem Newcastle, který v zásadě není pro lidi absolutně nebezpečný . Podle žargonu chovatelů holubů, který se již začal používat v domácí veterinární medicíně, se tomuto onemocnění říká kolotoč. Vertyachka je považována za nevyléčitelnou nemoc. řada vývoje v nemocnici Green Parrot Bird ho však umožňuje úspěšně léčit lékem Immunim-Quercus. Léčba této nemoci však trvá 30 až 70 dní. Souběžně s užíváním imunitního kverku se podávají i vitamínové preparáty, např. vitamíny B1, B12, B6, kyselina nikotinová a cerebrolyzát nebo cerobrolysin. Je třeba si uvědomit, že samotné podávání vitamínů není tak úspěšné.

při léčbě tohoto onemocnění, jaké množství podávat lék Immunima Quercus. Kromě toho můžete ptáky léčit samotným quercusem imunity, ale v kombinaci s vitamínovými přípravky je léčba mnohem rychlejší.
Další onemocnění se týká napadení holubů – velmi nebezpečná je pro ně trichomoniáza, což je prvok. Tato trichomoniáza není pro lidi nebezpečná a od holubů ji chytit nemohou. Přítomnost invaze je indikována krustami a zátkami na sliznici ústní dutiny holuba. Léčba takového onemocnění spočívá v každodenním podávání trichopolu a opět vitamínových přípravků.
Salmonelóza a kolibacilóza u holubů není tak typická jako výše uvedená onemocnění a je doprovázena klinickým obrazem průjmu (průjmu) a plynových bublin v trusu. Takovým ptákům velmi dobře pomáhají sulfonamidy – například biseptol nebo sulfodimezin.

ČTĚTE VÍCE
Co vařit v Gruzii?

Salmonelózou se samozřejmě může člověk nakazit, ale opět, pokud je daný kmen salmonely pro člověka patogenní. Je však třeba mít na paměti, že takových patogenních kmenů není příliš mnoho a je jich tolik, jako prstů na jedné ruce, a existuje mnohem více jiných patogenních kmenů, kterými mohou holubi onemocnět. Kmenů salmonel je v přírodě asi 200. Kolibacilóza, která postihuje holuby, není pro člověka nebezpečná. I při diagnóze salmonelózy u holubů tedy existuje pravděpodobnost onemocnění člověka. Ale není to tak velké. V každém případě byste při ošetřování takových holubů měli dodržovat všechna hygienická pravidla – umýt si ruce, pokusit se dýchat gázovým obvazem a ošetřit místo, kde je nemocný holub držen, dezinfekčními roztoky. A ornitóza je pro člověka možná nejnebezpečnější nemoc. A pokud se rozhodnete léčit takového holuba, měli byste použít tetracyklinovou skupinu léků. Na základě 40 mg na 1 kg hmotnosti. Zpravidla tato droga pomáhá dobře. Klinický

příznaky takového onemocnění jsou zcela nespecifické, ale pokud má holub zánět spojivek, pak může být také přítomna chlamydiová infekce, která zahrnuje psitakózu.
Mnoho lidí se ptá, jak se nám daří zachraňovat holuby, které nám do ptačího útulku přivezou. V popředí je život holuba, vždy provádíme laboratorní diagnostiku virových a bakteriálních infekcí a na základě laboratorních výzkumných dat pak léčbu. Není tajemstvím, že v případě zvláště nebezpečných onemocnění musíme holuba utratit, aby se nestal zdrojem infekcí mezi lidmi a nenakazil ostatní holuby a ptactvo v útulku. Zbytek léčíme na základě citlivosti patogenních mikroorganismů na antibiotika a v případě virových onemocnění používáme lék Immunim-Quercus.